Obchodní podmínky
1. Základní ustanovení

a) Prodávající

Krakonošovy dobroty s.r.o., se sídlem Roztoky u Jilemnice 146, 51231 Roztoky u Jilemnice, IČO 03977021, DIČ CZ 03977021. Krakonošovy dobroty  s.r.o. jsou firmou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti.

b) Kupující

Je zákazníkem našeho internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující (podnikatel), který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

b) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy u zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

c) Nákup alkoholických výrobků

Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

3. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou koncové pro zákazníka. Prodávající je plátcem DPH.

4. Způsob platby

a) Dobírka

Kupující si mohou nechat zaslat zboží na dobírku a zaplatit v hotovosti při převzetí zboží.

  • příplatek za dobírkovné u české pošty číní 49 Kč
  • příplatek za dobírkovné u zásilkovny číní 15 Kč

b) Platba kartou online

Platba karou, která má povolené platby na internetu. Online pomocí naší platební brány. Služba je zprostředkována platební bránou comgate.

c) Platba přes internetové bankovnictví

Po výběru banky, u které má kupující veden svůj běžný účet, dojde k přesměrování na přihlašovací stránku internetového bankovnictví. Po přihlášení se zobrazí předvyplněný příkaz, který je potřeba zkontrolovat a potvrdit. Platba proběhne během několika minut. Služba je zprostředkována platební bránou comgate.

5. Doba dodání zboží

Většinu nabízeného zboží je prodávající schopen vyexpedovat do pěti pracovních dnů. V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje kupujícího a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky.

6. Dodání objednávky

a) Osobní odběr

Zboží si kupující může převzít na jím určené prodejně následující den.

Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může prodejce požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může prodejce odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

Při nevyzvednutí objednávky do 5-ti dnů je objednávka automaticky zrušena.

b) Česká Pošta

Zboží prodávající zasílá pomocí České pošty. Přepravce přiveze zboží přímo na adresu zákazníka. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží.

Vjednom balíku zasíláme maximálne 6 ks sirupů, objednávky které obsahují více kusů jsou automaticky rozděleny do více balíků každý se svým samostatným poštovným 129Kč.

Poštovné činí: 0 Kč - 1500 Kč = 129 Kč

                     1501 a výš = 169 Kč

c) Zásilkovna

Zboží prodávající zasílá pomocí přepravní společnosti zásilkovna. Dodání zboží na vámi určené výdejní místo zasilkovny, kterých je více jak 3800 nebo jednoho ze 101 Z-BOXů.

Společnost zásilkovna přepravuje zásilky do maximální hmotnosti 10kg.

Pokud je tato váha překročena, prodejce kontaktuje kupujícího o doručení pomocí jiného přepravce.

Poštovné činí:

  • u objdnávky do 1000 Kč číní 79 Kč
  • u objdnávky nad 1000 Kč číní 139 Kč

7. Balné

Naše firma dává svým zákazníkům bonus v podobě neúčtování balného.

8. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

9. Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz

MmQyNjNmMG